Tepelné čerpadlo - Inverter

TEPELNÉ ČERPADLO – INVERTER

FUNKCIA TEPELNÉHO ČERPADLA (VZDUCH – VODA):
Tepelné čerpadlá vzduch/voda využívajú tepelnú energiu obsiahnutú v okolitom vzduchu. Tieto tepelné čerpadlá sú určené pre umiestenie vo vonkajšom prostredí a je možné ich pripojiť na stávajúci vykurovací systém s radiátormi alebo podlahovým kúrením. K prenosu tepelnej energie zo vzduchu do ekologického chladiva R410A dochádza vo výparníku. Chladivo, ktorého najdôležitejšou vlastnosťou je nízky bod varu, cirkuluje v uzatvorenom okruhu tepelného čerpadla. Vo výparníku príjme chladivo teplo zo vzduchu a prejde do plynného stavu. Plyn je vedený do kompresoru, kde je stlačený a tým sa zvýši jeho teplota. Ohriate chladivo je vedená do kondenzátora, kde predá energiu vykurovacej vode. Tým, že predá energiu do vody, sa teplota chladiva zníži a chladivo opäť skvapalní. Chladivo v chladiacom okruhu prechádza cez filterdehydrátory do expanzného ventilu, kde sa zníži jeho tlak a teplota. Týmto dokončilo chladivo  jeden kompletný cyklus a znovu sa vedie do výparníka, kde sa tento cyklus stále opakuje.

SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA FRIMEC (VZDUCH – VODA):
Tepelné čerpadlo Frimec je možné inštalovať samostatne, alebo v kombinácii so stávajúcim zdrojom vykurovania – kotlom (plyn, uhlie, drevo a pod.). Pri použití fan-coil jednotiek namiesto radiátorov je možné v lete jednotkami chladiť a v zimnom období ohrievať. (jednotky fan-coil obsahujú ventilátor a výmenník, ktorým cirkuluje buď teplá, alebo studená voda). Výroba teplej úžitkovej vody (TUV) v zásobníku je úplne nezávislá na ostatných funkciách a je možné napríklad využívať funkciu chladenia podľa momentálnych potrieb.

ZOSTAVA TEPELNÉHO ČERPADLA FRIMEC (VZDUCH – VODA):

– VONKAJŠIE KONDENZAČNÉ JEDNOTKY (kompresorová časť a kondenzátor)
Funkciou vonkajšej jednotky je získať tepelnú energiu zo vzduchu a predať ju ďalej do hydro-boxu pomocou chladiaceho okruhu.

Prevádzkové podmienky:
– pre ohrev od -15°C do 43°C

– pre chladenie od 15°C do 43°C
– pre ohrev úžitkovej vody od -150°C do 43°C.

Pracovný rozsah teploty vody:
– teplota vykurovacej vody od 15°C do 55°C
– teplota chladiacej vody od 7°C do 22°C
– teplota úžitkovej vody od 35°C do 60 °C.
  
– HYDRO-BOX (vnútorná inštalácia)
V hydro-boxe dochádza k ohrevu vody prenosom tepelnej energie z okruhu vonkajšej jednotky a chladiva prostredníctvom doskového výmenníka. Takto je možné dosiahnuť teploty vody až 60°C. Mimo doskového výmenníka obsahuje hydrobox tiež obehové čerpadlo vykurovania, expanznú nádobu, ovládač a prídavný elektrický ohrev. Integrovaný riadiaci systém ovláda všetky ventily, čerpadlá a ďalšie časti systému, napr. aj tie, ktoré zaistia plnú prevádzku vykurovacej sústavy pri veľmi nízkych teplotách.

– VODNÝ ZÁSOBNÍK (bojler)
Vodný zásobník z ušľachtilej ocele je vybavený tepelnou izoláciou a tepelným výmenníkom, ktorý je špeciálne určený pre tepelné čerpadlo vzduch-voda. Tepelný výmenník je navrhnutý tak, aby bezpečne preniesol energiu z primárneho vodného okruhu o teplote až 60°C a ohrial teplú úžitkovú vodu. Zásobník je vybavený potrebnou reguláciou – teplotným senzorom, bezpečnostným tepelným senzorom a prídavným elektrickým vykurovacím telesom.

– OVLÁDANIE 
Externý káblový ovládač je umiestnený blízko hydro-boxu a riadi celú prevádzku a funkcie tepelného čerpadla. Ovládač má veľký, dobre čitateľný LCD displej, z ktorého je možné vyčítať informácie o aktuálnych prevádzkových a požadovaných hodnotách. Súčasťou ovládača je integrovaný  týždenný časovač, ktorý zaisťuje komfort programovania, spínania a vypínania zariadenia a prevádzku vlastného týždenného režimu podľa požiadaviek užívateľa. Súčasťou zariadenia je aj protimrazová ochrana, antibakteriálna ochrana a ďalšie pokročilé funkcie komfortného užívania.

Showing all 5 results