Podstropné / parapetné jednotky 4-trubka

PODSTROPNÉ / PARAPETNÉ JEDNOTKY 4-TRUBKA

NOSNÁ KONŠTRUKCIA:
Nosná konštrukcia sa skladá z veľkej, širokej dosky z pozinkovanej oceli s otvormi pre pripevnenie na stenu/strop a s tepelnou a akustickou vnútornou izoláciou.

SKRIŇA:
Skriňa je vyrobená z hrubého oceľového plechu, ktorý je odolný voči hrdzi, korózii, chemických látkam, rozpúšťadlám, mastným látkam a liehu. Skriňa je vybavená tepelnou a akustickou vnútornou izoláciou a má otvory pre zavesenie jednotky.

MRIEŽKY PRE PRÍVOD VZDUCHU:
Mriežka pre vedenie vzduchu s pevnými lamelami nastaviteľná do dvoch polôh (prietok vzduchu je možné obrátiť otočením mriežky o 180°). Kovová skriňa s náterom RAL 9010 a mriežkou pre vývod vzduchu ABS (len model FCMC) sa dodáva s malými bočnými dvierkami pre jednoduchý prístup k riadiacej doske.

TEPELNÝ VÝMENNÍK:
Vysoko účinný chladič s medenými trubkami a hliníkovými rebrami pripevnenými mechanickým roztiahnutím. Prípojky chladiča sú vybavené antitorzným systémom, ručnými odvzdušňovacími ventilmi a ručnými ventilmi k odvodu vody. Chladiče sa testujú pri tlaku 30 bar, pričom sú určené k práci s vodou pod tlakom 15 bar.

VENTILÁTOROVÝ DIEL:
Ventilátorový oddiel zahrnuje 1 alebo 2 radiálne ventilátory s dvojicou kovových lamiel nasávania vzduchu (dopredu zakrivené lamely) priamo spojené s elektromotorom. Ventilátorový oddiel je staticky a dynamicky vyvážený. Ventilátory s veľkým priemerom (=vysoký prietok vzduchu a vysoký statický tlak) a nízke otáčky (= nízka hlučnosť). Trojrýchlostný elektromotor vybavený tepelnou ochranou (Xlixon), permanentne zapnutý prevádzkový kondenzátor, trieda B, elektrické káble chránené dvojitou izoláciou. Ventilátorový oddiel je možné jednoducho vytiahnuť.

VZDUCHOVÝ FILTER:
Vzduchový filter sa jednoducho vyťahuje, je tvorený kovovým rámom, ktorý drží filtračnú časť, ktorú je možné regenerovať omytím vodou, prefúknutím alebo saním.

AUTOREŠTART:
Systém používa k uloženiu aktuálnych prevádzkových parametrov energeticky nezávislú pamäť, pokiaľ sa systém vypne, vyskytne sa porucha na systéme alebo sa preruší napájanie. Medzi prevádzkové parametre patrí režim, nastavená teplota, poloha natočení lamiel a rýchlosť ventilátora. Pri obnovení napájania alebo opätovnom spustení systému bude jednotka pracovať podľa predchádzajúceho nastavenia.

UMIESTENIE JEDNOTKY:
Miesto inštalácie jednotky by mal pred zahájením inštalácie určiť inštalačný projektant/servisní inžinier alebo technicky kompetentná osoba. Do úvahy je nutné vziať jak technické požiadavky, tak príslušné zákony a predpisy. Fan coil jednotku musí inštalovať kvalifikovaná spoločnosť v súlade s príslušnými zákony a predpismi zeme, v ktorej sa zariadenie inštaluje.

Fan coil jednotky sú určené k nechránenej inštalácii. Všetky modely sú určené pre voľné státie na podlahe, montáž na stenu alebo zavesenie na strop. Namontovaná jednotka nesmie brániť upravenému vzduchu vo voľnej cirkulácii po miestnosti a musí umožniť prístup k jednotke za účelom prevedenia údržby alebo servisu.

ODVOD KONDENZÁTU:
Pre použitie v klimatizačných systémoch sú fan coil jednotky vybavené záchytnou vaňou na kondenzát, ktorá je spojená s vypúšťacím potrubím. Toto potrubie musí ústiť do vhodného odtoku. Pripojte izolovanú vypúšťaciu trubku (vnútorný ø16 mm.) k priechodziemu spojovaciemu dielu vane a zaveďte ju do vhodného odtoku.

ČERPADLO KONDENZÁTU:
Odtok gravitačnou silou je možné zmeniť na nútený odtok pripevnením čerpadla kondenzátu, ktoré ponúkame ako voliteľné príslušenstvo.

Showing all 4 results