Kondenzačné jednotky pre VZT - Inverter

KONDENZAČNÉ JEDNOTKZ PRE VZT INVERTER

KONDENZAČNÉ JEDNOTKY PRE VZT:
Kondenzačné jednotky sa používajú ako zdroj chladu (ohrevu) v kombinácii s ľubovoľnou vzduchotechnickou jednotkou.

INVERTEROVÁ REGULÁCIA:
Jednotky sú vybavené z výroby INVERTEROVÝM DC kompresorom, ktorý umožňuje plynulú reguláciu výkonu v závislosti na aktuálnej požiadavke.

KOMUNIKAČNÉ MODULY:
V závislosti na type vonkajšej kondenzačnej jednotky, respektíve na požadovanom chladiacom výkone sú dodávané štyri typy komunikačných modulov:

AHU-FR 14.1:
Komunikačný modul AHU-FR14.1 slúži ku komunikácii vonkajších inverterových kondenzačných jednotiek F5LCY 50 – 160 s MaR vzduchotechnických jednotiek. Každý komunikačný modul má vstavanú zbernicu pre Modbus protokol. Tento protokol je pre všetky moduly rovnaký a je súčasťou užívateľského manuálu.

AHU-MDV 15.1.30:
Komunikačný modul AHU-MDV 15.1.30 slúži ku komunikácii vonkajších inverterových kondenzačných jednotiek F5MDV 180 – 260 s MaR vzduchotechnických jednotiek. Každý komunikačný modul má vstavanú zbernicu pre Modbus protokol. Tento protokol je pre všetky moduly rovnaký a je súčasťou užívateľského manuálu.

AHU-MSDC 15.1.58:
Komunikačný modul AHU-MSDC 15.1.58 slúži ku komunikácii vonkajších inverterových kondenzačných jednotiek F5MSDC 252 – 560 s MaR vzduchotechnických jednotiek. Každý komunikačný modul má vstavanú zbernicu pre Modbus protokol. Tento protokol je pre všetky moduly rovnaký a je súčasťou užívateľského manuálu.

AHU-MSDC 15.1.120:
Komunikačný modul AHU-MSDC 15.1.120 slúži ku komunikácii vonkajších inverterových kondenzačných jednotiek F5MSDC 615 – 1180 s MaR vzduchotechnických jednotiek. Každý komunikačný modul má vstavanú zbernicu pre Modbus protokol. Tento protokol je pre všetky moduly rovnaký a je súčasťou užívateľského manuálu.

Komunikačný box AHU-FR14.1 sa inštaluje do blízkosti kondenzátora (výparníka) VZT jednotky. Plastový box umožňuje inštaláciu komunikačného boxu do vnútorného ako aj vonkajšieho prostredia, za predpokladu dodržania bezpečnostných inštalačných postupov (nenarušenie integrity boxu, aplikácia vhodných priechodiek).

NADRADENÝ SYSTÉM REGULÁCIE VZT:
Určuje voľbu prevádzkového režimu a požiadavky na výkon pomocou jednotlivých signálov (príp. pomocou komunikácie MODBUS v prostredí RS485).

POŽIADAVKA NA ÚROVEŇ VÝKONU „POW“:
Požiadavku na úroveň výkonu je možné realizovať prostredníctvom analógového signálu 0…10VDC
alebo prostredníctvom 2 logických vstupov (beznapäťových kontaktov).

VÝSTUPY:
INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVOM STAVE ZARIADENIA „DEFR“:
Svorky „DEFR Out1“- logický výstup. Kontakt je zopnutý, ak je zariadenie v prevádzkovom stave „odmrazovania“.

INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVOM STAVE ZARIADENIA „ERR“:
Svorky „ERR Out2“- logický výstup. Kontakt je rozopnutý, pokiaľ diagnostika zariadenia detekovala poruchu alebo nie je napájaná.

JEDNOTKA AHU-BOXU REŠPAEKTUJE SPÔSOB OVLÁDANIA NASLEDOVNE:
Pokiaľ po zapnutí napájania je riadenie logickými signálmi, je toto rešpektované.
Pokiaľ bude Analógový signál nad stupňom výkonu 1, bude braný analógový vstup ako riadiaci.
Pokiaľ príde z komunikácie MODBUS zápis na aspoň jeden zo zapisovaných registrov, budú naďalej rešpektované príkazy len z MODBUSU až do vypnutia napájania.

Z toho vyplýva, najvyššiu prioritu má ovládanie komunikáciou MODBUS, ďalej analógový výkon a najnižšiu prioritu má riadenie logické. Toto riešenie umožňuje jednoducho riešiť miestne ovládanie pri poruche komunikačného nadradeného systému pomocou už dvoch prepínačov.