Kazetové jednotky inverter

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
Vďaka kompaktnému dizajnu a veľmi tenkej konštrukcii kladie teleso jednotky minimálne inštalačné nároky na priestor. Jednotlivé lopatky je možné ovládať nezávisle a prúdenie vzduchu je nastaviteľné podľa nárokov a potrieb zákazníka.

VONKAJŠÍ PRÍVOD VZDUCHU:
Možnosť prívodu vzduchu z vonkajšieho prostredia do jednotky umožňuje zaistiť dodávku zdravšieho ovzdušia do klimatizovaného prostredia.

KOMBINÁCIA TWIN SPLIT:
Je možná pripojením dvoch vnútorných jednotiek rovnakého výkonu k vonkajšej jednotke dvojitého výkonu. Vnútorné jednotky fungujú ako hlavné a druhá ako pomocná.

PRÚD VZDUCHU O ŠIROKOM OSCILAČNOM UHLE:
Každá lopatka má široké oscilačné rozpätie, ktoré v zimnom období umožňuje znížiť fenomén vrstvenia vzduchu a v lete zaisťuje paralelné prúdenie vzduchu smerom k stropu a umožňuje tak zamedziť vystavenie prítomných osôb tzv. tepelnému šoku.

PANEL PRÚDENIA VZDUCHU O ROZPÄTÍ  360°:
Vháňanie vzduchu v rozpätí 360° umožňuje rýchlu a rovnomernú úpravu vzduchu.

AUTOMATICKÉ ODMRAZENIE:
Funkcia automatického odmrazenia zamedzuje zamrznutie výparníka, predlžuje životnosť výrobku a zvyšuje energetickú úsporu.

AUTOMATICKÉ OPAKOVANÉ SPUSTENIE:
V prípade, že následkom prerušenia dodávky elektrickej energie dôjde k náhlemu vypnutiu klimatizačnej jednotky, po obnovení dodávky energie sa zariadenie automaticky spustí s rovnakým režimom chodu, v ktorom bolo nastavené v predchádzajúcej fáze.

REŽIM OCHRANY PROTI CHLADNÉMU VZDUCHU U TEPELNÉHO ČERPADLA:
Pokiaľ je klimatizačná jednotka spustená v režime ohrevu, funkcia ventilátora vnútornej jednotky sa zriaďuje automaticky na nižšiu rýchlosť. Rýchlosť je následne zvyšovaná až na hodnotu nastavenú v závislosti na zvýšení teploty batérie. Účelom tejto funkcie je zabrániť tomu, aby do studeného výparníka prúdil studený vzduch z vnútornej jednotky. Vďaka tomu je dosiahnutý vyšší užívateľský komfort.

ČASOVÝ SPÍNAČ:
Časový spínač môže byť nastavený pre ľubovoľné zapínanie a vypínanie klimatizačnej jednotky kedykoľvek po dobu 24 hodín.

REŽIM NOČNEJ PREVÁDZKY:
Prostredníctvom tohto režimu klimatizačná jednotka zvyšuje (v režime ochladzovania), či znižuje (v režime ohrevu) teplotu o 1°C každú hodinu po dobu prvých dvoch hodín, potom sa teplota ustáli na dobu nasledujúcich 5 hodín a nakoniec sa jednotka automaticky vypne. Vďaka tejto charakteristike je zaručený komfort a energetická úspora po dobu nočnej prevádzky.

FUNKCIA ODSTRAŇOVANIA VLHKOSTI:
Klimatizačná jednotka je vybavená funkciou pre odstraňovanie vlhkosti. V tomto režime dochádza k veľmi účinnému vysušeniu vzduchu bez zníženia teploty v miestnosti.

ČERPADLO PRE ODVOD KONDENZÁTU:
Čerpadlo pre odvod kondenzátu umožňuje vyčerpanie kondenzátu do výšky 750 mm.

PORT PRE KONTROLU DIAĽKOVÉHO NASTAVENIA ON-OFF A ALARMU:
DIAĽKOVÉ NASTAVENIE ON OFF: Pomocou týchto portov je možné jednoduché pripojenie diaľkového spínača pre zapínanie a vypínanie jednotky.
ALARM: Vnútorný systém PCB je vybavený sériou svoriek pre zapojenie diaľkového prepínača ON-OFF a pre diaľkovú signalizáciu hlavného alarmu.

Showing all 7 results