Potrubné jednotky inverter

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA: SPODNÉ, ALEBO ZADNÉ PRISÁVANIE VZDUCHU:
V štandardnej verzii je nasávanie vzduchu umiestnené v zadnej časti. Pretože oba panely, ako panel odsávací, tak panel zatvárací sú zhodných rozmerov, úprava typu nasávanie zo zadného na spodné a naopak je veľmi jednoduchá, stačí posunúť oba panely do požadovanej pozície.

VONKAJŠÍ PRÍVOD VZDUCHU:
Otvor pre prívod vzduchu z vonkajšieho prostredia je sériového rozmeru a jeho zapojenie do príslušného potrubia je veľmi jednoduché.

REŽIM OCHRANY PROTI CHLADNÉMU VZDUCHU U TEPELNÉHO ČERPADLA:
Pokiaľ je klimatizačná jednotka spustená v režime ohrevu, funkcia ventilátora vnútornej jednotky sa zriaďuje automaticky na nižšiu rýchlosť. Rýchlosť je následne zvyšovaná až na hodnotu nastavenú v závislosti na zvýšení teploty batérie. Účelom tejto funkcie je zabrániť tomu, aby do studeného výparníka prúdil studený vzduch z vnútornej jednotky. Vďaka tomu je dosiahnutý vyšší užívateľský komfort.

KOMBINÁCIA TWIN SPLIT:
Je možná pripojením dvoch vnútorných jednotiek rovnakého výkonu k vonkajšej jednotke dvojitého výkonu. Vnútorné jednotky fungujú ako hlavné a druhá ako pomocná.

AUTOMATICKÉ ODMRAZENIE:
Funkcia automatického odmrazenia zamedzuje zamrznutie výparníka, predlžuje životnosť výrobku a zvyšuje energetickú úsporu.

AUTOMATICKÉ OPAKOVANÉ SPUSTENIE:
V prípade, že následkom prerušenia dodávky elektrickej energie dôjde k náhlemu vypnutiu klimatizačnej jednotky, po obnovení dodávky energie sa zariadenie automaticky spustí s rovnakým režimom chodu, v ktorom bolo nastavené v predchádzajúcej fáze.

KÁBLOVÉ OVLÁDANIE:
Káblové ovládanie môže byť – na rozdiel od ovládania na báze infračerveného žiarenia – pripevnené na stenu. Je tak možno zamedziť jeho strate.

ČASOVÝ SPÍNAČ:
Časový spínač môže byť nastavený na ľubovoľné zapínanie a vypínanie klimatizačnej jednotky kedykoľvek po dobu 24 hodín.

FUNKCIA ODSTRAŇOVANIA VLHKOSTI:
Klimatizačná jednotka je vybavená funkciou pre odstraňovanie vlhkosti. V tomto režime dochádza k veľmi účinnému vysušeniu vzduchu bez zníženia teploty v miestnosti.

REŽIM NOČNEJ PREVÁDZKY:
Prostredníctvom tohto režimu klimatizačná jednotka zvyšuje (v režime ochladzovania), či znižuje (v režime ohrevu) teplotu o 1°C každú hodinu po dobu prvých dvoch hodín, potom sa teplota ustáli na dobu nasledujúcich 5 hodín a nakoniec sa jednotka automaticky vypne. Vďaka tejto charakteristike je zaručený komfort a energetická úspora po dobu nočnej prevádzky.

PRIPOJENIE POTRUBIA PRE ODVOD KONDENZÁTU PO OBOCH STRANÁCH:
Zariadenie je na oboch bočných stranách vybavené prípojkami pre odvod kondenzátu. Technik si môže pri inštalácii zvoliť, na ktorú stranu inštaluje potrubie pre odvod kondenzátu podľa vlastnej potreby.

Showing all 7 results