Posted on

FR Centrum Púchov

Koncom apríla 2020 sme úspešne zrealizovali náš vlastný projekt vzduchotechniky obchodného centra – FR Centrum Púchov, kde sme dodali 4 kompaktné podstropné rekuperačné vzduchotechnické jednotky s elektrickým ohrievačom a priamym chladičom a vlastnou MaR s možnosťou napojenia na nadradený systém ovládania. Každá z obchodných prevádzok TEDI, TETA, PEPCO, PROTECT je vetraná samostatnou VZT jednotkou vzduchového výkonu 4.000 m3/h – 2.000 m3/h. Zákazku sme riešili priamo s investorom od návrhu projektu VZT až po finálne odovzdanie zrealizovaného diela VZT na kľúč.