Posted on

Billa Miloslavov

Koncom júla 2020 sme úspešne dodali podstropnú vzduchotechnickú rekuperačnú jednotku s elektrickým ohrievačom a vlastnou MaR na zákazku BILLA Miloslavov, vzduchového výkonu 5.000 m3/h.

Posted on

OC Saratov Bratislava

V júli 2020 sme úspešne dodali 3 vonkajšie vzduchotechnické rekuperačné jednotky s elektrickým ohrievačom a vlastnou MaR na zákazku Obchodné Centrum Saratov Bratislava, vzduchového výkonu 3x 5.000 m3/h.

Posted on

FR Centrum Púchov

Koncom apríla 2020 sme úspešne zrealizovali náš vlastný projekt vzduchotechniky obchodného centra – FR Centrum Púchov, kde sme dodali 4 kompaktné podstropné rekuperačné vzduchotechnické jednotky s elektrickým ohrievačom a priamym chladičom a vlastnou MaR s možnosťou napojenia na nadradený systém ovládania. Každá z obchodných prevádzok TEDI, TETA, PEPCO, PROTECT je vetraná samostatnou VZT jednotkou vzduchového výkonu 4.000 m3/h – 2.000 m3/h. Zákazku sme riešili priamo s investorom od návrhu projektu VZT až po finálne odovzdanie zrealizovaného diela VZT na kľúč.

Posted on

Nákupné Centrum Trnavské Mýto Bratislava

Koncom júna 2018 sme v 2 etapách úspešne dodali 18 ks podstropných rekuperačných jednotiek s elektrickým ohrievačom a vlastnou MaR s možnosťou napojenia na nadradený systém ovládania, dodané jednotky sú vzduchových výkonov od 600 m3/h až po 4.000 m3/h. Zákazku sme riešili od počiatku s projekčnou kanceláriou kde sme navrhli špecializovaný systém ovládania na základe požiadaviek investora.